Du kan købe en licens til et køretøj med monteret udstyr eller værktøj, som er nødvendigt for at udføre et stykke arbejde. Det kan for eksempel være et køretøj med tank til blødt vand i forbindelse med vinduespudsning, eller et køretøj med indbygget lift. Køretøjet må max veje 3.500 kg.

Når du søger om en licens, skal du dokumentere, at værktøjet er nødvendigt for at kunne udføre arbejdet.

Når du har fået en licens, og køretøjet bruger sin tank, lift eller lignende aktivt i arbejdet, er køretøjet et arbejdsredskab, der er undtaget fra Færdselsloven. Aarhus Kommune udsteder en midlertidig tilladelse til råden over vejareal jf. §80 i vejloven og §66 i privatvejsloven.

Når køretøjet har en licens, kan det placeres på offentligt vejareal. Licensen er dog kun gyldig, når det overholder:

  1. Kravene til afspærring
  2. Tidsreglerne i de forskellige zoner i Aarhus

Når du placerer køretøjet på et offentligt vejareal, skal du overholde en række krav.

Vær opmærksom på, at der vil blive pålagt en p-afgift for en ulovlig parkering, hvis kravene ikke er overholdt. På nedenstående links kan du se, hvordan du afspærrer dit køretøj korrekt:

Se her, hvordan du afspærrer fortovet korrekt

Se her, hvordan du afspærrer cykelstien korrekt

Når du placerer køretøjet på et offentligt vejareal i Aarhus, skal du overholde zonernes tidsregler.

Vær opmærksom på, at der vil blive udstedt en p-afgift, hvis tidsreglerne ikke er overholdt. 

 

Zone Gule veje Lilla veje Røde veje Sorte veje
Tidsinterval kl. 0-24 alle ugens dage                                                                                                                            kl. 0-24 alle ugens dage undtagen: onsdage 8-16 og lørdage 06-16
                              
kl. 0-24 alle ugens dage undtagen:    7-9 og 15-18 i hverdage                                                                        kl. 01-06 alle ugens dage                                                                                                                    
Forklaring Her kan arbejdet altid udføres.                                                                                                           Arbejdet kan ikke udføres onsdag og lørdag i ovennævnte tidsperiode.                 Arbejdet kan kun udføres uden for myldretid.                                                                                Arbejdet kan kun udføres om natten.                                                                                                             
Arbejde uden for intervallerne
(licensen gælder ikke uden for ovenstående tidsintervaller)
  Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal: 

Onsdag: 6-16
Søndag: 6-16
Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal:                                 7-9 og 15-18 i hverdage Der skal altid søges om særskilt tilladelse til råden over vejareal:                                06-01 alle ugens dage

 

Du bør så vidt muligt altid placere køretøjet på vejen. Vejen er, modsat fortov og cykelstier, indrettet til køretøjer, og derfor er det mere sikkert at placere køretøjet her.

Hvis Aarhus Kommune har givet en anden tilladelse til råden over vejareal, så skal den tilladelse altid respekteres.

Se de udstedte tilladelser her

Licensen gælder for 6 måneder ad gangen fra godkendelsestidspunktet.

Licensen koster 500 kr. for 6 måneder.

Hvis vilkårene overtrædes, medfører det en påtale. Ved gentagende overtrædelse af vilkårene, kan licensen blive inddraget.