Klimafonden har givet Aarhus Kommune fem millioner kroner for at understøtte omstillingen fra diesel til Brint. Konkret betyder det, at aarhusianske virksomheder frem til 31. december 2024 kan søge om støtte til brint i nyerhvervede brintbiler. Puljen skal bruges til at finansiere forskellen i prisen mellem brint og diesel, så langt puljen rækker.

 

Du kan ansøge om tilskud via vores ansøgningsskema ovenover.

Du skal sende den udfyldte ansøgnings til mobilitet@mtm.aarhus.dk for at komme i betragtning.

I ansøgningen skal du oplyse:

 • Virksomhedens nuværende bil- og brændselssammenstæning, kørsel og drivmiddelomkostninger
 • Den forventede sammensætning af biltyper. Herunder om brintbilerne skal bruge som en tilføjelse til din nuværende bilpark eller om de skal erstatte dieselkøretøjer.
 • Din forventede kørsel på vejene i Aarhus Kommnune.

Din virksomhed skal have adresse i Aarhus Kommune for at komme i betragtning. Når du opfylder det, kigger vi på andre krav såsom:

 • Hvilken type erhvervskørsel du søger tilskud til.
 • Antallet af køretøjer.
 • Din regelmæssige kørsel i Aarhus Kommune

Du kan læse alle oplysningskravene i ansøgningsskemaet øverst på siden.

Ordningen indebærer en mulighed for at få tilskud til overgangen fra diesel- til brintdrevne arbejdsbiler. Ordningen er et samarbejde mellem Teknik og Miljø samt Klimafonden, som indsamler og udveksler erfaring med brint-infrastrukturen og anvendelsen af brint i Aarhus. Resultatet af dette er en reduktion af miljø- og sundhedsmæssige effekter samt øget viden om hvilke teknologier, der skal bane vejen for en større og grønnere omstilling af erhvervsbilparken i Aarhus Kommune.

Puljen består af 5 millioner kroner, og tilbuddet forsætter til puljen er tom. Ordningen foregår kvartalsmæssigt, og du skal være i stand til at kunne dokumentere relevante oplysninger, som fremgår af ansøgningsskemaet hver tredje måned.

Transport er den største bidrager til udledningen af drivhusgasser i Aarhus Kommune, og selvom brint er en dyrere løsning end benzin og diesel, så kan brint reducere udledningen af CO2 samt andre miljø- og sundhedsmæssige effekter.

Den første brintbil, som Teknik og Miljø har støttet, har allerede kørt 6023 kilometer. Det betyder, at der allerede er sparet 0,84 ton CO2 på én bil. Sammenlagt har alle brintbiler, som Teknik og Miljø har støttet, kørt lidt over 700.000 kilometer. Det er en besparelse på over 95 tons CO2.

 • Tilskudsperioden løber fra 01.09.2021 til 31.12.2024.
 • Tilskuddet bagudbetales kvartalsvist efter modtagelsen af rapport og dokumentation.
 • Ordningen dækker kun nyerhvervede biler (både nye og brugte brintbiler). Nyerhvervelsen dokumenteres med en bestillingsblanket, købsaftale, kvittering samt om- eller indregistreringspapirer.
 • Vi betaler differensen mellem den forventede dieselpris påkrævet til at køre det rapporterede antal kilometer, og prisen på det faktiske brintforbrug. Her bruger vi en omregningsfaktor til at fastsætte hvilken dieselmængde, der ville have været påkrævet for at udføre den samme mængde transportarbejde.
 • Der skal forelægge en konkret plan for brugen af brintdrevne køretøjer. Fra tilsagnet om tilskud gives til projektstart må der maksimalt være en periode på 12 måneder. Dokumentation for projektopstart kan f.eks. være salgskontrakt på brintbil, kontrakt med vognmand osv. Tilsagnet om tilskud frafalder, hvis denne dokumentation ikke forelægger indenfor 12 måneder.
 • Når du indgår i aftalen, forpligter din virksomhed sig til at indrapportere kørsel kvartalsvist ved udførelse Bilag 1 Registrering af brintkørsel under tilskudsordningen til grønnere erhvervsmidler. Kørselslog for alle deltagende køretøjer vedlægges til bilaget.
 • Den kvartalsvise gennemsnitlige dieselpris oplyses i afrapporteringsskemaet. Der vedlægges dokumentation for eventuelle brændstofaftaler, som virksomheden har indgået med tankstationer m.v.