Taxinævnet i Aarhus Kommune har derfor overleveret tilsynsmyndigheden til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen pr. 1. juli 2018. Henvendelser vedrørende taxi skal derfor rettes til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen via tlf.nr. 72 21 88 00 eller mail: info@tbst.dk. Du kan også finde informationer om den nye lovgivning på: www.taxilov.dk

Ansøgning om nye tilladelser

Du skal henvende dig til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen for ansøgning om nye tilladelser.

Førerkort

Per 1. juli 2018 skal du henvende dig til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen for at få udstedt erstatningsførerkort. 

Trafikbøger

Per 1. august 2018 skal trafikbøger købes via Dafolo, www.shopgrafisk.dk eller Kommuneforlaget.

Toldattest: Skift af bil

Du skal ikke længere skal have påtegning på toldattesten eller den nye registreringsattest, når du ønsker at udskifte din taxi. Læs mere om proceduren.

Ophør med taxikørsel

At du skal give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besked om ophør med taxikørsel på 72 21 88 00 eller via info@tbst.dk.

Køre- og parkeringstilladelsen til Store Torv skal afleveres hos:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand