Transport er den største bidrager til udledning af drivhusgasser i Aarhus Kommune. Som en del af omstillingen til grønnere drivmidler er det i perioden 2021 til slut 2024 muligt at ansøge om et økonomisk tilskud til overgangen fra diesel til brintdrevne erhvervskøretøjer. Puljen er på fem millioner.  

Der ydes ikke støtte til indkøb eller vedligehold af brintbiler, ligesom der kun ydes støtte til brint som drivmiddel ved nyerhvervede brintbiler.  

Ordningen er et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Klimafonden og er en del af et udviklingsprojekt, der skal fremme brugen af brint som drivmiddel i erhvervskøretøjer.  

Projektet skal indsamle og udveksle erfaring med brint-infrastrukturen og anvendelsen af brint i Aarhus.  

Indtil videre har brintbilerne, som Teknik og Miljø har ydet støtte til, kørt lidt over 700.000 kilometer og sparet over 95 tons CO2. 

Udover at give en direkte CO2-reduktion samt miljø- og sundhedsmæssige effekter via fortrængningen af dieseldrevne køretøjer, vil projektet også bidrage til øget viden om hvilke teknologier, der skal bruges for at skabe en større grøn omstilling af erhvervsbilparken i Aarhus Kommune.

Du kan læse mere om ordningen her.

Helt konkret tilbyder kommunen at finansiere forskellen i prisen mellem brint og diesel som brændstof i erhvervskøretøjer. Det gør vi ud fra en række retningslinjer. Disse kan du læse mere om herunder.

Tilbuddet gælder fra 1. september 2021 og afsluttes 31. december 2024. Derefter vil det være vurderet om puljen bliver forlænget. Såfremt puljen er opbrugt inden da, ophører tilbuddet tidligere. Det vil sige, at du kan opnå støtte i længere tid for køretøjer, der indkøbes i starten af perioden. 

Du kan finde flere informationer om puljen i herover.

Brint er en dyrere løsning end benzin og diesel, men det giver en reduktion i CO2 samt andre miljø- og sundhedsmæssige effekter.

Den første brintbil, som Teknik og Miljø har ydet støtte til, har allerede kørt 6023 kilometer. Dermed har den sparet 0,84 ton CO2 alene. 

Som ansøger skal du/virksomheden have registreret adresse i Aarhus Kommune. Derudover kigger vi på flere parametre såsom:

  • Hvilken type erhvervskørsel, der søges til. 
  • Antallet af køretøjer. 
  • Nuværende status og forventet tidsplan. 
  • Hvor meget kørsel, der som regel foretages indenfor Aarhus Kommunes grænser. 
  • Man skal have virksomhed/kontor i Aarhus Kommune 

Du kan se dem alle i ansøgningsskemaet i fanen 'Hvordan ansøger jeg om tilskud?'.

Du kan ansøge om tilskud til overgangen til brintdrevne erhvervskøretøjer via vores ansøgningsskema.

I ansøgningen skal du oplyse: 

  • Virksomhedens nuværende bil- og brændselssammensætning, kørsel og drivmiddelomkostninger. 
  • Forventede sammensætning af biltyper, herunder om brintbiler forventes at være tillæg til den nuværende bilpark eller erstatte dieselkøretøjer. 
  • Forventet kørsel på vejene i Aarhus Kommune. 

Ordningen foregår kvartalsmæssigt, og vi udregner tilskuddet på baggrund af antal kørte kilometer og forbrug af henholdsvis diesel og brint. Du skal derfor kunne dokumentere dette hver(t) tredje måned.

Hent ansøgningsskemaet her.