Aarhus Kommune har 3.800 kolonihaver. De 3.000 af dem ligger på kommunal jord, som er udlejet til Kolonihaveforbundet og tre individuelle haveforeninger.

Administration og drift af kolonihaverne er forankret i den enkelte haveforening og Kolonihaveforbundet.

 

 

Ønsker du en kolonihave, kan du blive skrevet op på ventelisterne hos de enkelte haveforeninger. Reglerne for ventelister, vedtægter osv. finder du typisk på de enkelte foreningers hjemmeside.

Se oversigten over kolonihaveforeninger i Aarhus Kommune.

De fleste kolonihaver ligger på kommunens jord, og de har derfor en lejekontrakt med Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune opkræver en leje, der ligger under markedsprisen og understøtter på den måde, at du også kan betale lejen for en kolonihavegrund, selvom du har en beskeden indtægt.

Vi har en samlet lejekontrakt med Kolonihaveforbundet om deres medlemmer i Aarhus. Derudover har vi særskilte lejekontrakter med haveforeningerne Bjødstrup Mose, Søvang og Brabrand.

Find lejekontrakterne med Aarhus Kommune

Har du en kolonihave, skal du kende både de overordnede og de lokale regler for din kolonihave.

De overordnede regler finder du i lejekontrakterne med Aarhus Kommune. Det er dog Kolonihaveforbundet og de enkelte haveforeninger, der omsætter reglerne til praksis og sørger for at håndhæve dem i det daglige.

Er din haveforening med i Kolonihaveforbundet, kan du finde reglerne på deres hjemmeside.

Find regler og vedtægter for Aarhuskredsen

Du må bo i din kolonihave i sommerhalvåret. Det vil sige, du må bo der fra den sidste lørdag i marts til den sidste søndag i oktober.

Du må altså ikke bo i kolonihaven hele året.

Er din kolonihave med Kolonihaveforbundet, skal du søge byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse her. I haveforeninger uden for forbundet, skal du søge tilladelse hos bestyrelsen i din haveforening.

Ligger din kolonihave på privatejet eller statsejet jord skal du også tjekke lokalplaner.

Hvis din haveforening ligger på privatejet eller statsejet jord, skal du orientere dig i eventuelle lokalplaner om blandt andet byggeri og beplantning i din kolonihave.

Du skal søge byggetilladelse hos bestyrelsen i din haveforening.

Følgende kolonihaver er underlagt bestemmelser i lokalplaner

Alle kolonihaver i Aarhus skal kloakeres inden 2024. Det sker for at mindske forureningen af grundvandet og forbedre vandkvaliteten i søer, vandløb og bugten. 

Læs mere om kloakering i kolonihaver