Alkoholbehandling, Rusmiddelcenter Aarhus
Jægergårdsgade 66
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 21 00
Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8:30-12
Læs mere om alkoholbehandlingen

Broen
Stof - hjælp til flere problemstillinger
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 18 33
Skriv sikkert til Broen

Åbningstider:
Mandag, onsdag - fredag klokken 8-13
Tirsdag klokken 8-12
Læs mere om Broen

Den Rusfri Indsats, Rusmiddelcenter Aarhus
Jægergårdsgade 66
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 21 00

Det Opsøgende Team
Nørre Allé  31, 3. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 36 86
Skriv sikkert til Det Opsøgende Team

Åbnings- og telefontider:
Mandag - torsdag klokken 8-15:30
Fredag klokken 8-15
Læs mere om Det Opsøgende Team

Flexbo
Bostøtte til borgere i eget hjem
Göteborg Allé 8
8200 Aarhus N
Telefon: 89 40 39 50
Skriv sikkert til Flexbo
Læs mere om flexbo

Forsorgshjemmet Østervang
Akut og midlertidigt ophold til hjemløse voksne, der er 18 år og har sociale problemer
Trankær Mosevej 25
8310 Tranbjerg J
Telefon: 86 29 22 55
Skriv sikkert til Østervang

Åbningstider:
Døgnåbent
Læs mere om Forsorgshjemmet Østervang

Gadeteamet
Team af gadesygeplejerske, der hjælper udsatte borgere på gaden.
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 80 81 52 42 (gratis opringning)

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-15
Læs mere om Gadeteamet

Grøfthøj bofællesskab
Botilbud med lejekontrakt og bostøtte
Grøfthøjparken 145
8260 Viby J
Telefon: 89 40 14 41
Læs mere om Grøfthøj bofællesskab

Halvvejshuset
Midlertidigt botilbud
Grønnegade 79
8000 Aarhus C
Telefon: 26 87 78 15 eller 41 87 36 57
Læs mere om halvvejshuset

Haslekollegiet ungetilbud
Botilbud til unge, 18-35 år
Provstebakken 30
8210 Aarhus V
Telefon: 87 13 42 22
Læs mere om Haslekollegiet

Heroinklinikken
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 41 85 81 39
Skriv sikkert til Heroinklinikken via Kontakthuset

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-16
Læs mere om Heroinklinikken

Helt Anonym Gruppebehandling, Rusmiddelcenter Aarhus
Stof
Jægergårdsgade 66
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 21 00
Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8:30-12
Læs mere om Helt Anonym Gruppebehandling

Idræt på banen
Kultur- og Kontaktsted Kragelund
Dybrovej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 87 13 18 48
Skriv sikkert til Center for Dagområdet
Læs mere om Idræt på banen

Kaffehjørnet
Café med jobmuligheder for unge, der er 18-30 år og har psykisk sårbarhed
Museumsgade 2, st. th.
8000 Aarhus C
Telefon: 20 18  54 07
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Kaffehjørnet
Kilden og Søhuset (Center for Forsorg)
Langvarig og planlagt bostøtte til socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger
Trankær Mosevej 25
8310 Tranbjerg J
Telefon: 86 29 22 55
Skriv sikkert til Østervang
Læs mere om Kilden og Søhuset

Kontor og Service 
Øvebane med praktiske opgaver
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Kontor og Service

Korsagergården
Botilbud for voksne med psykiske og sociale problemer, 18-65 år
Korsagervej 45
8240 Åbyhøj
Telefon: 86 15 15 66
Skriv sikkert til Korsagergården
Læs mere om Korsagergården

Kragelund botilbud
Botilbud til voksne med svære psykiske og sociale udfordringer
Dybrovej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 41 87  40 80
Skriv sikkert til Kragelund
Læs mere om Kragelund botilbud

Kragelund (kultur- og kontaktsted)
Mange forskellige aktivitetsmuligheder for voksne, der har psykiske eller sociale problemstillinger
Dybrovej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 87 13 18 48
Skriv sikkert til Center for Forebyggelse og Rehabilitering

Åbningstider:
Mandag klokken 8-15:30
Tirsdag og torsdag klokken 8-20
Onsdag klokken 10-15:30
Fredag klokken 8-14
Hver søndag er der åbent for brugere klokken 13-16
Læs mere om Kultur- og Kontaktsted Kragelund

Mosen-Bækken, Klyngehusene, Skanderborgvej-Søgade-Grundtvigsvej (Center for Forsorg)
Almene boligforeninger med skæve huse med bostøtte til socialt udsatte borgere
Trankær Mosevej 25
8310 Tranbjerg J
Telefon: 86 29 22 55
Skriv sikkert til Østervang
Læs mere om Mosen-Bækken, Klyngehusene, Skanderborgvej-Søgade-Grundtvigsvej

Mødestedet Gudrunsvej
Mødested for pensionister og førtidspensionister, der er psykisk sårbare, 35-60 år og har anden etnisk baggrund end dansk.
Gudrunsvej 80
8220 Brabrand
Telefon: 40 22 69 20 / 40 11 45 53
Skriv sikkert til Center for Forebyggelse og Rehabilitering

Åbningstider:
Mandag og onsdag klokken 8:30-15
Tirsdag, torsdag og fredag klokken 8:30-14

Telefontider:
Mandag og onsdag klokken 8:30-17
Tirsdag, torsdag og fredag klokken 8:30-14
Læs mere om Mødestedet

Naapiffik
Værested primært for grønlændere med sociale problemer
Spanien 61 A
8000 Aarhus C
Telefon: 22 33 69 44
E-mail: spanien@kkaarhus.dk

Åbningstider:
Alle dage klokken 9-16
Læs mere om Naapiffik, det grønlandske værested

Projekt Havnen
Helhedsorienteret støtte og udviklingsindsats til unge hjemløse, 18-29 år
Nørre Allé 31, 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 51 57 53 10

Provstebakken
Botilbud til voksne med svære psykiske og sociale problemer
Provstebakken 4
8210 Aarhus V
Telefon: 89 40 54 13
Skriv sikkert til Provstebakken
Læs mere om Provstebakken

På vej videre
Gruppetilbud, hvor vi arbejder mod at komme videre med job, uddannelse eller anden beskæftigelse
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om På vej videre

Raspberry Pi
Et forløb om kendskab til elektronik og programmering
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Raspberry Pi

Rådgivningen, stofbehandling, Rusmiddelcenter Aarhus
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 11 95
Skriv sikkert til Rådgivningen

Personlig og telefonisk kontakt:
Mandag, tirsdag og fredag klokken 9-12
Torsdag klokken 9-12 og 16-17
Læs mere om Rådgivningen, stofbehandling

Sjakservice
Mobilt arbejdstilbud, som løser opgaver på private og kommunale virksomheder og for privatpersoner.
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefonnummer til visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Sjakservice

Socialvagten
Rådgivning til borgere, der har brug for akut hjælp, råd og vejledning
Psykiatriens Hus
P.P. Ørums Gade 9-11, bygning 12
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 37 55

Telefontider:
Alle ugens dage klokken 16-24
Læs mere om Socialvagten

Sundhedsklinikken, Rusmiddelcenter Aarhus
Sundhedsvejledning til voksne, der har et misbrug
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 66 01
Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

Åbningstider:
Mandag - onsdag og fredag klokken 9-12 og 13-14

Telefontider:
Mandag - onsdag og fredag klokken 9-12
Læs mere om Sundhedsklinikken

Søndervangen bofællesskab
Til voksne, der har psykiske og sociale problemer og har brug for længerevarende bostøtte
Søndervangen 90
8260 Viby J
Telefon: 29 29 27 11
Skriv sikkert til Søndervangen
Læs mere om Søndervangen bofællesskab

Team Æresrelaterede konflikter
Telefon 41 85 40 75
E-mail: taek@msb.aarhus.dk
Læs mere om Team Æresrelaterede Konflikter

Textilværkstedet
Vi laver syopgaver på bestilling og til salg i værkstedet og på forskellige markeder.
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Textilværkstedet

Tre Ege Forsorgsafdeling og natherbergspladser
Midlertidigt og akut botilbud til hjemløse, der er fyldt 18 år.
Årslev Møllevej 15
8220 Brabrand
Telefon: 87 13 20 00
Skriv sikkert til Tre Ege

Åbningstider:
Døgnåbent
Læs mere om Tre EGe Forsorgsafdeling og natherbergspladser

Tuesten Huse
Botilbud til voksne, der er 18-65 år og har svære psykiske og sociale problemer.
Tuestensvej 2
8381 Mundelstrup
Telefon: 89 40 11 35
Skriv sikkert til Tuesten Huse

Udrykningsteamet
Hjælp til psykisk sårbare borgere, der har akut brug for professionel hjælp, når kommunens øvrige tilbud har lukket.
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 70 10 16 10

Telefontider:
Alle dage klokken 16-7

Undervisning for voksne med psykisk sårbarhed
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon:  86 20 79 79
Telefon visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om undervisning for voksne, der er psykisk syge eller sårbar

Ungeindsatsen Grønnegade
Midlertidigt forsorgstilbud til unge hjemløse, der er 18-30 år og har sociale problemer.
Nørre Allé, 3. sal
8000 Aarhus C
Kontakt kun efter aftale
Telefon: 51 57 53 10
Skriv sikkert til Ungeindsatserne
Læs mere om Ungeindsatsen Grønnegade

Ungetilbuddet Nord
Midlertidigt ophold til unge hjemløse, der har sociale problemer og er 18-24 år
Gøteborg Allé 8
8200 Aarhus N
Telefon: 86 29 22 55
Skriv sikkert til Ungetilbud Nord
Læs mere om Ungetilbud Nord

Værestedet i Jægergårdsgade
Jægergårdsgade 107
8000 Aarhus C
Telefon: 86 13 62 30
Skriv sikkert til Center for Mestring

Åbningstider:
Mandag - fredag klokken 8:30-21
Tirsdag lukket klokken 13-16
Lørdag og søndag klokken 13-21

Måltiderne:
Morgenmad klokken 8:30-9:30
Frokost klokken 12-12:45
Aftensmad klokken 17:30-18:15
Læs mere om Værestedet i Jægergårdsgade

Værkstedet Rørdrumvej
Beskæftigelse for voksne med psykiske problemer.
Rørdrumvej 9
8220 Brabrand
Telefon: 29 20 44 28
Skriv sikkert til Dagområdet

Åbningstider:
Mandag - torsdag klokken 8-16
Fredag klokken 8-13
Læs mere om Værkstedet Rørdrumvej

Windsor
Botilbud til voksne, der er 18-65 år og har svære psykiske problemer, særligt spiseforstyrrelser.
Skolebakken 17
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 33 73
Skriv sikkert til Windsor
Læs mere om Windsor botilbud