Alkoholbehandling
Jægergårdsgade 66
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 21 00
Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

Telefontider:
Mandag - onsdag klokken 8:30-10 og 12:30-14
Torsdag klokken 8:30-10 og 15-17
Fredag klokken 8:30-10
Uden for telefontid er du velkommen til at lægge en besked på vores telefonsvarer.
Læs mere om alkoholbehandlingen
Broen
Stof - hjælp til flere problemstillinger
Toldbodgade 7
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 18 33
Skriv sikkert til Broen

Åbningstider:
Mandag, onsdag - fredag klokken 8-13
Tirsdag klokken 8-12
Læs mere om Broen

Den Rusfri Indsats
Rusmiddelcenter Aarhus
Jægergårdsgade 66
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 21 00
Telefon Den Rusfri Indsats: 87 13 21 10
Skriv sikkert til Rusmiddelcenter Aarhus

Telefontider:
Mandag - onsdag klokken 8:30-10 og 12:30-14
Torsdag klokken 8:30-10 og 15-17
Fredag klokken 8:30-10
Læs mere om Den Rusfri Indsats

Det Opsøgende Team
Nørre Allé  31, 3. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 36 86
Skriv sikkert til Det Opsøgende Team

Åbnings- og telefontider:
Mandag - torsdag klokken 8-15:30
Fredag klokken 8-15
Læs mere om Det Opsøgende Team

Flexbo
Bostøtte til borgere i eget hjem
Göteborg Allé 8
8200 Aarhus N
Telefon: 89 40 39 50
Skriv sikkert til Flexbo
Læs mere om flexbo

Forsorgshjemmet Østervang
Akut og midlertidigt ophold til hjemløse voksne, der er 18 år og har sociale problemer
Trankær Mosevej 25
8310 Tranbjerg J
Telefon: 86 29 22 55
Skriv sikkert til Østervang

Åbningstider:
Døgnåbent
Læs mere om Forsorgshjemmet Østervang
Gadeteamet
Team af gadesygeplejerske, der hjælper udsatte borgere på gaden.
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 80 81 52 42 (gratis opringning)

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-15
Læs mere om Gadeteamet

Grøfthøj bofællesskab
Botilbud med lejekontrakt og bostøtte
Grøfthøjparken 145
8260 Viby J
Telefon: 89 40 14 41
Læs mere om Grøfthøj bofællesskab

Halvvejshuset
Midlertidigt botilbud
Grønnegade 79
8000 Aarhus C
Telefon: 26 87 78 15 eller 41 87 36 57
Læs mere om halvvejshuset

Haslekollegiet ungetilbud
Botilbud til unge, 18-35 år
Provstebakken 30
8210 Aarhus V
Telefon: 87 13 42 22
Læs mere om Haslekollegiet

Heroinklinikken
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 41 85 81 39
Skriv sikkert til Heroinklinikken via Kontakthuset

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-16
Læs mere om Heroinklinikken

Helt Anonym Gruppebehandling
Stof
Misbrugsbehandlingen
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 11 95
Skriv sikkert til Misbrugsbehandlingen

Telefon- og åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 9-12
Torsdag desuden klokken 16-17:15
Læs mere om Helt Anonym Gruppebehandling

Idræt på banen
Kultur- og Kontaktsted Kragelund
Dybrovej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 87 13 18 48
Skriv sikkert til Center for Dagområdet
Læs mere om Idræt på banen

Kilden, Søhuset, Mosen-Bækken og Klyngehusene (Center for Forsorg)
Botilbud med bostøtte til udsatte borgere med misbrug
Trankær Mosevej 25
8310 Tranbjerg J
Telefon: 86 29 22 55
Skriv sikkert til Østervang
Læs mere om Kilden, Søhuset, Mosen-Bækken og Klyngehusene

Kontor og Service 
Øvebane med praktiske opgaver
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Kontor og Service

Korsagergården
Botilbud for voksne med psykiske og sociale problemer, 18-65 år
Korsagervej 45
8240 Åbyhøj
Telefon: 86 15 15 66
Skriv sikkert til Korsagergården
Læs mere om Korsagergården

Kragelund botilbud
Botilbud til voksne med svære psykiske og sociale udfordringer
Dybrovej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 41 87  40 80
Skriv sikkert til Kragelund
Læs mere om Kragelund botilbud

Kragelund (kultur- og kontaktsted)
Mange forskellige aktivitetsmuligheder for voksne, der har psykiske eller sociale problemstilliknger
Dybrovej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 87 13 18 48
Skriv sikkert til Center for Dagområdet

Åbningstider:
Mandag klokken 8-15:30
Tirsdag og torsdag klokken 8-20
Onsdag klokken 10-15:30
Fredag klokken 8-14
Hver søndag er der åbent for brugere klokken 13-16
Læs mere om Kultur- og Kontaktsted Kragelund

Misbrugsbehandlingen
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 11 95
Skriv sikkert til Misbrugsbehandlingen

Telefon- og åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 9-12
Torsdag desuden klokken 16-17:15
Læs mere om Misbrugsbehandlingen

Mødestedet Gudrunsvej
Mødested for pensionister og førtidspensionister, der er psykisk sårbare, 35-60 år og har anden etnisk baggrund end dansk.
Gudrunsvej 80
8220 Brabrand
Telefon: 40 22 69 20 / 40 11 45 53
Skriv sikkert til Dagområdet

Åbningstider:
Mandag og onsdag klokken 8:30-15
Tirsdag, torsdag og fredag klokken 8:30-14

Telefontider:
Mandag og onsdag klokken 8:30-17
Tirsdag, torsdag og fredag klokken 8:30-14
Læs mere om Mødestedet

Naapiffik, det grønlandske værested
Værested primært for grønlændere med sociale problemer
Spanien 61 A
8000 Aarhus C
Telefon: 22 33 69 44
E-mail: spanien@kkaarhus.dk

Åbningstider:
Alle dage klokken 9-16
Læs mere om Naapiffik, det grønlandske værested

Nordbyen Forsorgs- og Samværstilbud
Ophold primært for psykisk sårbare voksne, der bor på Nordbyen
Göteborg Allé 8
8200 Aarhus N
Telefon:  86 29 22 55
Skriv sikkert til Nordbyen

Åbningstider:
Forsorgstilbuddet har åbent mandag - fredag klokken 8-22
Samværstilbuddet har åbent mandag - fredag klokken 10-14
Telefonen har åbent hele døgnet.
Læs mere om Nordbyen Forsorgs- og Samværstilbud

Provstebakken
Botilbud til voksne med svære psykiske og sociale problemer
Provstebakken 4
8210 Aarhus V
Telefon: 89 40 54 13
Skriv sikkert til Provstebakken
Læs mere om Provstebakken

På vej videre
Gruppetilbud, hvor vi arbejder mod at komme videre med job, uddannelse eller anden beskæftigelse
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om På vej videre

Raspberry Pi
Et forløb om kendskab til elektronik og programmering
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til rehabiliteringsforløb

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Raspberry Pi

Rejsecaféen
Café med jobmuligheder for unge, der er 18-30 år og har psykisk sårbarhed
Museumsgade 2, st. th.
8000 Aarhus C
Telefon: 20 18  54 07
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Rejsecaféen

Rådgivningen, stofbehandling
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 11 95
Skriv sikkert til Rådgivningen

Personlig og telefonisk kontakt:
Mandag, tirsdag og fredag klokken 9-12
Torsdag klokken 9-12 og 16-17
Læs mere om Rådgivningen, stofbehandling

Sjakservice
Mobilt arbejdstilbud, som løser opgaver på private og kommunale virksomheder og for privatpersoner.
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefonnummer til visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Sjakservice

Socialvagten
Rådgivning til borgere, der har brug for akut hjælp, råd og vejledning
Psykiatriens Hus
P.P. Ørums Gade 9-11, bygning 12
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 37 55

Telefontider:
Alle ugens dage klokken 16-24
Læs mere om Socialvagten

Sundhedsklinikken
Sundhedsvejledning til voksne, der har et misbrug
Misbrugsbehandlingen
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 66 01
Skriv sikkert til Misbrugsbehandlingen

Åbningstider:
Mandag - onsdag og fredag klokken 9-12 og 13-14

Telefontider:
Mandag - onsdag og fredag klokken 9-12
Læs mere om Sundhedsklinikken

Søndervangen bofællesskab
Til voksne, der har psykiske og sociale problemer og har brug for længerevarende bostøtte
Søndervangen 90
8260 Viby J
Telefon: 29 29 27 11
Skriv sikkert til Søndervangen
Læs mere om Søndervangen bofællesskab

Team Æresrelaterede konflikter
Telefon 41 85 40 75
E-mail: taek@msb.aarhus.dk
Læs mere om Team Æresrelaterede Konflikter

Textilværkstedet
Vi laver syopgaver på bestilling og til salg i værkstedet og på forskellige markeder.
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Textilværkstedet

Tre Ege Forsorgsafdeling og natherbergspladser
Midlertidigt og akut botilbud til hjemløse, der er fyldt 18 år.
Årslev Møllevej 15
8220 Brabrand
Telefon: 87 13 20 00
Skriv sikkert til Tre Ege

Åbningstider:
Døgnåbent
Læs mere om Tre EGe Forsorgsafdeling og natherbergspladser

Tuesten Huse
Botilbud til voksne, der er 18-65 år og har svære psykiske og sociale problemer.
Tuestensvej 2
8381 Mundelstrup
Telefon: 89 40 11 35
Skriv sikkert til Tuesten Huse

Udrykningsteamet
Hjælp til psykisk sårbare borgere, der har akut brug for professionel hjælp, når kommunens øvrige tilbud har lukket.
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 70 10 16 10

Telefontider:
Alle dage klokken 16-7

Undervisning for voksne med psykisk sårbarhed
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon:  86 20 79 79
Telefon visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om undervisning for voksne, der er psykisk syge eller sårbar
Ungeindsatsen
Midlertidigt forsorgstilbud til unge hjemløse, der er 18-30 år og har sociale problemer.
Nørre Allé, 3. sal
8000 Aarhus C
Kontakt kun efter aftale
Telefon: 51 57 53 10
Skriv sikkert til Ungeindsatsen
Læs mere om Ungeindsatsen

Ungetilbuddet Malmøgade
Midlertidigt ophold til unge hjemløse, der har sociale problemer og er 18-24 år
Malmøgade 7
8200 Aarhus N
Telefon: 86 29 22 55
Skriv sikkert til Malmøgade
Læs mere om Malmøgade
Ungetilbuddet
Til unge, der er 18-30 år og vil arbejde med at udvikle færdigheder og indsigt i at tackle psykiske problemer.
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 79 79
Telefon, visitationen: 41 85 85 42
Skriv sikkert til Dagområdet

Telefontider:
Mandag - fredag klokken 8-12
Læs mere om Ungetilbuddet

Værestedet i Jægergårdsgade
Jægergårdsgade 107
8000 Aarhus C
Telefon: 86 13 62 30
Skriv sikkert til Dagområdet

Åbningstider:
Mandag - fredag klokken 8:30-21
Tirsdag lukket klokken 13-16
Lørdag og søndag klokken 13-21

Måltiderne:
Morgenmad klokken 8:30-9:30
Frokost klokken 12-12:45
Aftensmad klokken 17:30-18:15
Læs mere om Værestedet i Jægergårdsgade

Værkstedet Rørdrumvej
Beskæftigelse for voksne med psykiske problemer.
Rørdrumvej 9
8220 Brabrand
Telefon: 29 20 44 28
Skriv sikkert til Dagområdet

Åbningstider:
Mandag - torsdag klokken 8-16
Fredag klokken 8-13
Læs mere om Værkstedet Rørdrumvej

Windsor
Botilbud til voksne, der er 18-65 år og har svære psykiske problemer, særligt spiseforstyrrelser.
Skolebakken 17
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 33 73
Skriv sikkert til Windsor
Læs mere om Windsor botilbud