Rehabiliteringsforløb tilbyder forløb for psykisk sårbare borgere over 18 år - med eller uden diagnose.

I vores forløb kan du afklare, afprøve og udvikle dine færdigheder og kompetencer med det formål at få øget bevidsthed omkring egne ressourcer og barrierer samt udvikle strategier, der kan være hjælpsomme i din hverdag, i dit arbejdsliv eller i dit studieliv.

Forløbene kan være en del af din afklaring til job, uddannelse eller dit forsørgelsesgrundlag og skal ses som en sammenhængende indsats i forhold til Jobcentret.

Derfor skal dit forløb også godkendes af Jobcentret, og der vil være et samarbejde med Jobcentret – sådan at dit forløb bliver sammenhængende og koordineret.

I forløbene bliver der arbejdet med dine personlige og sociale ressourcer og barrierer med det mål, at det bliver nemmere for dig at tackle de udfordringer, som din psykisk sårbarhed giver dig.

Rehabiliteringsforløb tilbyder forløb inden for:

  • Undervisning
  • Gruppeforløb
  • Praktiske øvebaner

Du skal visiteres til vores forløb. Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte en visitator på vores visitationstelefon og aftale tid til en samtale.

Minikatalog til samarbejdspartnere

Lovgrundlag

Vores tilbud gives efter Servicelovens § 104 og Lov om Kompenserende specialundervisning for voksne.