Vi understøtter din egen recovery-proces via meningsfulde fællesskaber, hvor du kan afklare, udvikle og afprøve dine færdigheder og muligheder. Målet er, at du styrker dine muligheder for at få den hverdag, der giver mening for dig.
Vores tilbud er primært for dig, der ikke er på førtidspension. Forløbene er specialiserede og tidsafgrænsede og følger din handeplan. Forløbene kan indgå i rehabiliteringsplaner, hvor jobcentret, uddannelsesinstitutioner og sundhedssystemet også kan være involveret. Du skal henvises til dem. Vil du høre mere om disse forløb er du velkommen til at kontakte en visitator på telefon 41 85 85 42 og aftale tid til en samtale.

Lovgrundlag

Vores tilbud gives efter servicelovens § 104 og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne.