Målgruppe

 • Borgere i alderen 18-67 år
 • Borgere over 67 år, der har brug for en målrettet kognitiv indsats eller særligt tilrettelagt specialundervisning   


Du skal have følger efter erhvervet hjerneskade, grundet en af følgende diagnoser:

 • Blodprop eller blødning i hjernen
 • Kranietraume (ikke hjernerystelse)
 • Betændelse i hjernen eller i hjernens hinder
 • Tumor i hjernen (ikke fremadskridende kræft)
 • Diffus hjerneskade (iltmangel, forgiftning)

Din hjerneskade skal være klinisk, lægefagligt udredt og du skal være bosat i Aarhus Kommune. 

Kontakt Hjerneskadeteamet

 • Hvis du har pådraget dig en hjerneskade og har brug for rådgivning og støtte
 • Hvis du er pårørende og har brug for rådgivning og støtte
 • Hvis du er fagperson og har brug for neurofaglig rådgivning
 • Hvis du har brug for generel information om Aarhus Kommunes tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Hvis der skal foretages en vurdering af borgers rehabiliteringsbehov, mhp. indstilling til et neurorehabiliteringsforløb på Aarhus Kommunes Hjerneskadecenter

Hjerneskadeteamet har ikke bevillingskompetence, men arbejder sammen med bevilligende myndigheder i forvaltningerne.

Ved behov for pleje/praktisk hjælp, hjælpemidler eller lignende kontaktes Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 8713 1600.
Ved behov for sociale ydelser, herunder bostøtte, kontaktes Rådgivning og Visitation på telefon 8940 1441.