Det Grønne Råd er sammensat af organisationer og foreninger, som har speciel interesse i beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i Aarhus Kommune. Rådet skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat.

Rådet behandler ikke konkrete enkeltsager, men kan bruge disse til at belyse generelle og principielle spørgsmål. Mange af de organisationer og foreninger, der er repræsenteret i rådet, er i forvejen klageberettigede i forbindelse med myndighedsafgørelser.

Der afholdes tre årlige møder, der er lukket for offentligheden. Alle har dog adgang til mødereferaterne.

I 2023 er Det Grønne Råds møder fastsat til: d. 8. marts, d. 22. maj (udvidet møde med Teknisk Udvalg) samt d. 29. november.

Oprettelsen af Det Grønne Råd blev vedtaget af Aarhus Byråd i 2007.

Læs forretningsorden for Det Grønne Råd

Herunder finder du referater og bilag fra afholdte møder, samt information om rådets medlemmer.

Det Grønne Råd, formand Simon Grünfeld grsi@aarhus.dk
Det Grønne Råd, sekretær Lene Vinther Larsen leja@aarhus.dk

Organisation Repræsentant
Mailadresse

Arternes Aarhus Nina Tofte Hansen nina@rodnet.org
Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus Søren Højager sorenhojager@gmail.com
Danmarks Sportsfiskerforbund Niels Aage Skovbo naa@fokus-foto.dk
Dansk Botanisk Forening  Nikolaj Sass Ebsen nikolajsassebsen@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Aarhus Henning Ettrup hettrup@live.dk
Dansk Skovforening Søren Wümpelmann Juhl swj@skaarupgaard.dk
Friluftsrådet i Aarhus Bugt Ole Bøgh Vinther olebvinther@gmail.com
Fællesrådene i Aarhus Barbara Dunn dunndenmark@gmail.com
Idrætssamvirket Aarhus Bent Hviid benthviid@hotmail.dk
Jagtforeningernes kommunale fællesråd Christian Johansen chrjo22@gmail.com
Landboforeningerne Brian Munk Hulgaard brian@tandergaard.dk
Naturhistorisk Museum Kent Olsen kent@molslab.dk
Naturstyrelsen, Søhøjlandet Observatør, Søren Hald shd@nst.dk
Verdens Skove Ad hoc medlem, Gry Bossen gb@verdensskove.org
Østjydsk Familielandbrug Ralf Maks Jensen ulvskovgaard@hotmail.com
Aarhus Universitet, Bioscience Jens-Christian Svenning svenning@bio.au.dk