Det Grønne Råd er sammensat af organisationer og foreninger, som har speciel interesse i beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i Aarhus Kommune. Rådet skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat.

Rådet behandler ikke konkrete enkeltsager, men kan bruge disse til at belyse generelle og principielle spørgsmål. Mange af de organisationer og foreninger, der er repræsenteret i rådet, er i forvejen klageberettigede i forbindelse med myndighedsafgørelser.

Der afholdes tre årlige møder, der er lukket for offentligheden. Alle har dog adgang til mødereferaterne.

Oprettelsen af Det Grønne Råd blev vedtaget af Aarhus Byråd i 2007.

Se kontaktdata for Det Grønne Råds medlemmer

Læs forretningsorden for Det Grønne Råd

Herunder finder du referater og bilag fra afholdte møder