Aarhus Kommune ønsker via en risikostyringspolitik at opprioritere sikringsområdet, hvilket skal ses i sammenhæng med Aarhus Kommunes forsikringspolitik, hvorefter kommunen hovedsageligt er selvforsikrende.

Formålet med en risikostyringspolitik for Aarhus Kommune er at afdække risici og iværksætte sikringstiltag på de områder, hvor det økonomisk bedre kan betale sig at sikre frem for at tegne en forsikring.

 

Risikostyring