I Værdighedspolitikken kan du læse pejlemærkerne for hjælp, pleje og omsorg i Aarhus Kommune efter serviceloven. Politikken skal sikre, at alle der modtager hjælp, pleje eller omsorg fra Aarhus kommune, bliver mødt på samme måde.
Værdighedspolitikken er vedtaget på byrådsmødet d. 13. september 2018 og opdateres igen i 2022.

Politikken inddrages i Sundhed og Omsorgs Serviceniveau, Demensplanen, Boligplanen, Takt og Tone samt plan for pårørendeindsatser. Politikken er både en afspejling af vores praksis i dag og de pejlemærker, vi arbejder henimod.

Du kan læse Værdighedspolitikken her