I Værdighedspolitikken kan du læse de overordnede værdier og prioriteringer for hjælp, pleje og omsorg i Aarhus Kommune efter serviceloven. Politikken skal sikre, at alle der modtager hjælp, pleje eller omsorg fra Aarhus kommune, bliver mødt på samme måde. Værdighedspolitikken er vedtaget på byrådsmødet d. 1. februar 2023. Værdighedspolitikken genbesøges, såfremt en ny ældrelov giver anledning hertil.

Politikken implementeres bl.a. gennem Sundhed og Omsorgs serviceniveau og interne strategi om ledetråde. Politikken er både en afspejling af vores praksis i dag samt de mål, vi arbejder henimod.

Du kan læse Værdighedspolitikken her