Et stigende antal børn mistrives og har brug for hjælp

Det er på mange måder deprimerende læsning, og en meget alvorlig udfordring, vi står overfor. I hele landet oplever vi, at børn og unge i tiltagende grad har ondt i livet eller diagnoser, som giver dem problemer med at gå i dagtilbud, deltage i undervisning og være en del af fællesskabet i børnehaven eller skolen,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Stigningen i antallet af børn, som mistrives og har tiltagende komplekse udfordringer i hverdagen, presser pædagoger, lærere og ledere i dagtilbud og på skoler. Samtidig presser det PPR, som får markant flere henvendelser end tidligere. Det samlede antal indstillinger til pædagogisk-psykologisk vurdering er steget med 32 procent fra 2016 til 2021, og antallet af børn i specialtilbud er i samme periode steget med 35 procent. Det vel at mærke samtidig med, at børnetallet stort set har været konstant.

Den store stigning i antallet af indstillinger til PPR og børn i specialtilbud afspejles ikke i budgetterne. De reguleres nemlig på baggrund af udviklingen i det samlede børnetal for Aarhus Kommune, og det har ikke ændret sig nævneværdigt. Det betyder, at flere børn og forældre oplever lang ventetid, inden de kan modtage den støtte, de har brug for. Det øger deres mistrivsel og presser systemet yderligere.

Problemet er nuanceret, og vi skal tænke kreativt, når vi skal finde holdbare løsninger på de udfordringer, vi står over for. Det er en bunden opgave, og vi får brug for al den hjælp vi kan få fra alle aktører på området. Undersøgelsen her danner et dystert, men rigtig godt grundlag for den opgave,” siger Thomas Medom og sender samtidig en appel til byrådet i Aarhus Kommune.

Flere penge alene løser ikke udfordringen, men der er ikke nogen tvivl om, at området i øjeblikket er underfinansieret. Børn og forældre, som har store udfordringer, må vente i for lang tid på at få den hjælp, de har behov for. Der skal handling til, og derfor har jeg og resten af byrådet en stor opgave til de kommende budgetforhandlinger. Samtidig må der også nationale initiativer og statslig finansiering til. Det er en udfordring, Aarhus i høj grad deler med andre kommuner,” siger Thomas Medom.

Undersøgelsen er første del af en stor analyse af området, som er bestilt af byrådet i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger. Næste skridt i analysen er to workshops til marts, hvor Børn og Unge i samarbejde med en bred vifte af aktører på området skal finde løsninger på problemet.

 

Læs undersøgelsen her

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61, thomas.medom@aarhus.dk