Ukrainere siger farvel til Velkomsthus på Frydenlundskolen  

Velkomsthuset blev oprettet med bidrag fra flere kommunale afdelinger og i samarbejde med en række frivillige organisationer for at sikre et samlet sted, hvor fordrevne ukrainere kunne få hjælp til den nye tilværelse i Aarhus.  

Velkomsthuset samlede hjælpen til NemID og opholdstilladelse, sundhedspleje, jobcenter, bolig og tilbud fra Børn og Unge og VIA, bl.a. et midlertidigt undervisningstilbud til børn og unge, et legehjørne til de yngste, og ikke mindst hjælp fra en lang række frivillige organisationer under samme tag.   

 

På den anden side af et forår med en relativt stor og pludselig tilstrømning af ukrainere, er situationen i Aarhus nu en anden. En del ukrainere er på vej tilbage, antallet af nyankomne er meget begrænset, ligesom de fordrevne først ankommer til Aarhus, når de har fået opholds- og arbejdstilladelse. Derfor løses opgaven fremadrettet bedre i den almindelige modtagepraksis for flygtninge i Aarhus, fortæller kontorchef Mette Søberg, der i Børn og Unge har haft ansvar for etableringen af Velkomsthuset.  

 

“Det har været en stor faglig og personlig glæde at samle de rette kompetencer på rekordtid og løfte i flok. Det var vores tilgang at tilbyde de ukrainske fordrevne dén hjælp, de havde mest brug for, da behovet var størst. Vi har fået mange, positive tilbagemeldinger på, at Velkomsthuset har været et godt sted at blive mødt. I tæt samarbejde har vi kunnet agere koordineret og smidigt, mens rammerne om opgaven blev klare. Det tager vi med os, for vi har i de kommende måneder, fortsat opgaven med at sikre fordrevne ukrainere både bolig, jobmuligheder, god børnepasning og skole,” fortæller Mette Søberg, chef for Pædagogik, Undervisning og Fritid.  

 

De relativt få ukrainske fordrevne, som ankommer til byen i disse uger, har altså allerede modtaget den første hjælp. Fremadrettet vil der blive taget hånd om opgaven via Borgerservice på DOKK1, hvor også andre flygtningegrupper modtages.  

 

På samme vis er alle elever i Velkomsthusets midlertidige undervisningstilbud henvist til aarhusianske modtagelsesklasser på folkeskoler, og undervisningstilbuddet nedlægges derfor naturligt i forbindelse med skolernes sommerferie.  

 

Fredag 8. juli er sidste åbningsdag i Velkomsthuset. Daglige brugere af Velkomsthuset er orienteret blandt andet til en sommerfest i sidste uge. For at ingen skal gå forgæves efter d. 8. juli, intensiverer Aarhus Kommune informationen til ukrainere i Aarhus i de kommende dage.  

 

Yderligere oplysninger

Mette Søberg, 60 92 60 60