Bedre indeklima i moderne lokaler på Skovvangskolen

Jeg er rigtig tilfreds med, at vi får moderniseret Skovvangskolen og gjort den tidssvarende ift. indeklima og indretning, så rum og pædagogik kan spille bedre sammen, og at vi samtidig kan bevare en smuk og gammel bygning.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune

Skovvangskolen har i dag relativt små og i overvejende grad sydvendte undervisningslokaler, som er påvirket af varme, dårlig akustik, luft- og lysforhold. Projektet indebærer bl.a. at arealet pr. elev udvides, og at toiletterne moderniseres. Derudover etableres der nye lokaler til håndværk og design, musik, billedkunst og naturfag samt fælleslokaler mellem undervisning og fritid.

Skovvangskolen er en af de skoler, som har størst behov for renovering og forbedringer af indeklimaet. Det er en smuk, men gammel skole fra en tid, hvor man nok tænkte mere i æstetik end i pædagogisk indretning og indeklima. Derfor tror jeg, at byggeriet kommer til at få stor betydning for elevernes læring og trivsel.
Thomas Medom

Den samlede anlægsudgift til projektet udgør 120,2 mio. kr. Der ansøges desuden om midler fra klimapuljen til at dække 5 pct. af anlægsbevillingen. Midlerne skal bruges på en række klimaindsatser og -tiltag, heriblandt mere bæredygtige konstruktioner og genbrug af materialer og affald.

Magistraten har i dag godkendt indstillingen, som forventes at blive behandlet på byrådsmødet onsdag den 6. april 2022.

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 2751 7961