Intensivt forløb til ordblinde elever giver vedvarende positive effekter

KCL i Aarhus Kommune tilbyder intensive elevkurser til elever i 4. - 8. klasse, der lider af svær ordblindhed. Nu viser et omfattende ph.d.-projekt, lavet af Søren Albeck Nielsen fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, at de intensive kurser reducerer ’gappet’ mellem ordblinde og almenelevers læseevner med 22 til 33 procent. Samtidig reduceres forskellen i skoletrivsel med hele 80 procent efter de ordblinde elever har deltaget i et intensive elevkursus.

“Ordblindhed lukker døre til læringsfællesskaber og sociale fællesskaber. Det påvirker trivslen og gør vejen til ungdomsuddannelse og voksenliv besværlig. Søren Albeck Nielsens ph.d.-projekt viser, at vi er på rette vej, når det kommer til hjælp og støtte til ordblinde børn og unge i Aarhus Kommune. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og jeg er stolt over, at andre kommuner, skæver til Aarhus, når de søger inspiration til, hvordan man kan hjælpe ordblinde elever bedst muligt. Vi skal fortsætte det gode arbejde, og blive ved med at være nysgerrige på, hvordan vi bedst kan understøtte ordblinde elevers faglige og sociale trivsel,” siger rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom.

Særligt den systematiske opfølgning på elevens skole efter kurset er afsluttet, ser ud til at have stor betydning for den vedvarende effekt, fortæller leder af Kompetenceudvikling af Læsning (KCL), Gitte Skipper.

”Det intensive elevkursus har et særligt fokus på brugen af læse- og skriveteknologi (LST), som kvalificerende redskab i alle fag. Det er helt afgørende, at der efter elevkurset sættes ind med opfølgning i læringsmiljøet for at sikre en god overgang til elevens læring og trivsel i egen klasse. Netop kombinationen af det intensive elevkursus og en systematisk opfølgning og kompetenceudvikling på de lokale grundskoler ser ud til at give den vedvarende læringseffekt, som vi så gerne vil opnå,” siger Gitte Skipper.

Fakta

Søren Albeck Nielsen har forsvaret sin ph.d.-afhandling ‘Essay on Educational Interventions for Disadvantaged Children’ på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Projektet om intensive elevkurser hos KCL er den hidtil mest omfattende undersøgelse af udbyttet af undervisningsforløb for elever med ordblindhed. Søren Albeck Nielsen har bl.a. undersøgt, hvorvidt de intensive elevkurser har en vedvarende effekt på elevernes læsefærdigheder og skoletrivsel. Til grund for
resultaterne ligger landsdækkende elevundersøgelser fra 2010 til 2019.

For yderligere kontakt

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961

Gitte Skipper, leder af Kompetencecenter for Læsning (KCL), 2496 0973 / giski@aarhus.dk

Søren Albeck Nielsen, ph.d., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 8716 4806 / snielsen@econ.au.dk