Aarhus Kommune lancerer crowdfunding-platform til og for borgerne

Med lancering af den nye platform tager Aarhus Kommune endnu et skridt på vejen til at føre kommunens medborgerskabspolitik ud i livet og stiller en ramme til rådighed for, at borgerne kan realisere deres egne projekter. For projekterne der crowdfundes til, er borgernes. Det vil sige, at de selv skal forberede dem, crowdfunde til dem og realisere dem efterfølgende.

Aarhus Kommune er med platformen garant for ordentlige og trygge forhold. Der er gennemsigtighed omkring alle processer, og man kan være sikker på, at få sine penge tilbage, hvis ikke et projekt opnår det fulde beløb til at blive realiseret. Platformen er på den måde et nyt redskab i en kommunal kontekst, som borgerne frit kan benytte.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Som kommune har vi en vigtig opgave i at understøtte de mange gode kræfter, vi ved findes ude lokalt og give dem handlekraft. Jeg ved fra mine besøg rundt ved lokalrådene, at en platform til at crowdfunde er noget af det, man har efterspurgt. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi nu er gået i luften med den nye hjemmeside, så de engagerede ildsjæle rundt omkring har fået et redskab og en mulighed for selv at kunne gå i gang med de gode og spændende projekter, de går og idéudvikler på.”

Alle projekter, der crowdfundes til, skal ligge i Aarhus Kommune, understøtte kommunens medborgerskabspolitik, være lovlige og ligge indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Projekterne skal være åbne for alle og i fællesskabets interesse.

Den nye platform er udviklet helt fra bunden i samarbejde med en ekstern leverandør. Opgaven knytter sig til alt lige fra layout, design, funktioner og rettigheder på platformen, til afdækning af juridiske, finansielle og sikkerhedsmæssige udfordringer for borgerne og Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune kommer til en start til løbende at afholde workshops for dem, der har, eller er interesserede i at få, et crowdfunding-projekt på kommunens nye platform. Her kan man blive klædt bedre på i forhold til, hvad crowdfunding er, og hvad det kan bruges til. Men også få en gennemgang af, hvad man skal være opmærksom på/gode råd og tips og tricks, hvis man er kommende projektejer og gerne vil nå godt i mål med sit crowdfunding-projekt.

Fakta

Crowdfunding-platformen vil være frit tilgængelig for alle i Aarhus Kommune: private borgere, virksomheder, foreninger og institutioner.

Alle har mulighed for at gå ind på platformen og se, hvilke projekter, der søges finansieret via crowdfunding, og selv give et økonomisk bidrag, hvis man har lyst. Det gøres ved en økonomisk donation eller et køb med en tilsvarende belønning retur, hvis/når et projekt gennemføres. Aarhusborgere kan på den måde hjælpe hinanden med at finansiere konkrete projekter, der bidrager til medborgerskab, fællesskab, udvikling og engagement og samler på tværs af interesser.

Crowdfunding-platforme, orienteret omkring geografiske områder, kendes fra flere byer rundt i verden, for eksempel Hamborg og London.

Den nye side har adressen: crowdfundingaarhus.dk/