Hvor mange biler kører på vejene i Aarhus Kommune? I denne liste finder du trafiktællinger for udvalgte veje i kommunen. I oversigten finder du vejnavn, hvor på vejen tællingen er foretaget, den gennemsnitlige døgntrafik over hele året og tidspunkt for tællingen. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling inden for de sidste 10 år. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for biler

Trafiktal for biler

Se trafiktal for Aarhus Kommune på et kort for årene 2013-2020

Se trafiktal for motorveje på Vejdirektoratets hjemmeside

Hvor mange cykler er der på vejene i Aarhus? Her finder du tal for antallet af cykler på udvalgte veje i Aarhus. Er vejen ikke nævnt, har der ikke været foretaget trafiktælling - eller også er der kun foretaget manuel tælling i kortere tidsrum. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil.

Trafiktal for cykler

Trafiktal for cykler

Hvor hurtigt kører bilerne på vejene i Aarhus Kommune? Her finder du hastighedsmålinger for udvalgte veje. Hastighedsmålingerne måles til brug for til trafikplanlægning, vurdering af trafikforhold og af rutinemæssige årsager. Du kan downloade listen i pdf eller som excel-fil

 

 

 

 

 

 

 

Biltrafikindeks

Biltrafikken i Aarhus Kommune er i de sidste 10 år steget med 6 %. Det er mindre end på landsplan, hvor stigningen har været på ca. 13 %.
I Aarhus Midtby er udviklingen i biltrafikken siden 2009 faldet med 3 %. I de første 5 år skete der et fald i biltrafikken på ca. 8 % i Midtbyen, mens biltrafikken i de sidste 6 år er steget med ca. 5 %. Stigningen skyldes nok hovedsagelig byens markante vækst og udvikling.

Se udviklingen i biltrafikken i Aarhus 

Den tunge trafik (lastbiler og busser) i Aarhus er steget med ca. 12 % i de sidste 10 år. Denne udvikling dækker over store udsving. Tællinger fra 2019 viser en stagnation i udviklingen i den tunge trafik i forhold til året før.

Se udviklingen af tung trafik og den generelle udvikling i biltrafik

Cykeltrafikindeks

Cykeltrafikken i Aarhus er samlet set steget med 20 % i perioden siden 2009. På landsplan, er der i den samme periode sket et samlet fald på 6 %. I de seneste 5 år er der i Aarhus sket en stigning i cykeltrafikken på ca. 3 %. Fra 2018 til 2019 er cykeltrafikken i Aarhus steget med ca. 1 %, mens tal fra Vejdirektoratet viser et fald på ca. 2 % på landsplan.

Vejret har stor indflydelse på cykeltrafikken. Et eksempel på dette var den usædvanlige kolde vinter i 2010 - med fem hårde vintermåneder og en meget regnfuld september – som satte et tydeligt præg på cykeltrafikken i 2010.

Se udviklingen i cykeltrafikken

Vælger aarhusianerne bilen, cyklen eller den offentlige transport, når de bevæger sig rundt i byen? Hver dag året rundt interviewes der i Danmark et antal personer om deres transportvaner. Dataene for Aarhus i denne undersøgelse beskriver, hvilke transportmidler der bruges i kommunen. Kilde: DTU, Transportvaneundersøgelse.

Se resultaterne for Aarhus Kommune i transportvaneundersøgelsen

Biltrafikken

Hvordan er fremkommeligheden på de store veje i Aarhus? Undersøgelserne tager udgangspunkt i gennemsnitlige rejsetider i myldretiden.


Udviklingen i fremkommelighed på vejene i Aarhus

Hvordan udvikler fremkommeligheden for biltrafikken sig på de store veje i Aarhus? Herunder kan du få et overblik over fremkommeligheden på ringveje og indfaldsveje.

Hvilket ærinde har bilisterne, når de kører til, fra eller rundt i Midtbyen?

Selvom kørsel til og fra arbejde står for langt det meste af den trængsel, vi oplever på vejene i myldretiden, så udgør pendling kun omkring 1/4 af den samlede transportaktivitet med bil. Udenfor myldretiden bruger vi nemlig bilen til en lang række andre formål.