Den fælles opgave for Pædagogik og Forebyggelse er at bidrage til at styrke tværfaglighed og kvalitet i Børn og Unges indsats for børn fra 0-18 år.

Ledelse: Ole Kiil Jacobsen

Pædagogik og Forebyggelse består af:

Pædagogik, Undervisning og Fritid arbejder blandt andet med forbyggende indsatser, sprogudvikling og kvalitetssikring.

Pædagogik, Undervisning og Fritid har blandt andet ansvaret for:

 • indsatser der skal styrke børn og unges faglige kompetencer inden for sprog, matematisk opmærksomhed, læsning, matematik, science mm., samt udvikling af deres sociale og personlige kompetencer – herunder livsmestring
 • forebyggelse af kriminalitet, radikalisering og andre risikofaktorer ift. børn og unges læring, trivsel og udvikling
 • kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle i tilbuddene
 • politisk betjening

Ledelse: Mette Søberg

Læs mere om vore indsatser og projekter på detvigør.aarhus.dk

Sundhed samarbejder bredt om en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle børn og unge.

Sundhed har ansvaret for at:

 • tilbyde sundhedspleje til alle familier med børn i alderen 0-18 år
 • sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov
 • yde råd og vejledning omkring sundhedsfaglige emner
 • udvikle og formidle ny viden om sundhed
 • udvikle og søsætte sundheds- og trivselsfremmende indsatser


Ledelse
: Kontorchef May-Britt Kullberg

Besøg Sundhedsplejens egen hjemmeside

Besøg Børneterapiens side

PPR varetager og understøtter forandringsprocesser, tidlige, forebyggende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutioner, forældre og børn.

PPR har blandt andet ansvaret for:

 • at udvikle de pædagogiske miljøer, så flest mulige børn og unge kan indgå i fællesskabet i nærmiljøet
 • rådgivning og vejledning til forældre, dagtilbud og skoler i forhold til børn og unges udvikling og trivsel
 • at udarbejde pædagogisk psykologisk vurdering af børn og unge, som er indstillet til PPR og som har behov for en specialpædagogisk indsats. Det kan f.eks. være børn og unge med tale- sprogvanskeligheder, læsevanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder
 • specialpædagogisk kompetenceudvikling af pædagogisk personale
 • planlægning af specialpædagogiske tilbud og udmøntning af ressourcer

Ledelse: Helle Mølgaard, Chef for PPR

Læs mere om vore indsatser og projekter på detvigør.aarhus.dk

Tandpleje tilbyder sundhedsfremme, forebyggelse, tandeftersyn og tandbehandling til alle børn og unge samt voksne med særlige behov.

Tandpleje har blandt andet ansvaret for:

 • at udbrede sunde tandplejevaner i samskabelse med forældre og børn
 • sundhedsfremmende aktiviteter i tværfagligt samarbejde med institutioner og skoler omkring det enkelte barns trivsel og sundhed
 • voksne med særlige behov, som har svært ved at benytte det almindelige tilbud om tandpleje


Ledelse
: Overtandlæge Mette Borum

Tandplejens hjemmeside