Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver derfor ikke foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Børn og Unge arbejder ud fra et 0-18 års perspektiv. Det giver Børn og Unge det bedste grundlag for at understøtte og følge op på arbejdet med børn og unge i Aarhus Kommune. Det gør vi ved at etablere gode overgange mellem Børn og Unges tilbud ved et tæt samarbejde, videndeling og inddragelse af forældrene, som den vigtige ressource forældrene er i forhold til deres børns trivsel, læring og fællesskaber i hele 0-18 års perspektivet.

Børn og Unge behandler personoplysninger, du giver os eller vi indsamler om dit barn og dig, i overensstemmelse med gældende regler.

Det betyder blandt andet, at der sker registrering og sagsbehandling i Børn og Unges fagsystemer på forskellige lovområder. Børn og Unge behandler også personoplysninger på Børn og Unges hjemmesider f.eks. hvis vi offentliggør fotos på vores hjemmesider.

Hvis du sender personoplysninger i en henvendelse, som ikke vedrører Børn og Unge, videresender vi så vidt muligt personoplysningerne til rette myndighed.

Opbevaring af personoplysninger

Arkivlovgivningen bestemmer som udgangspunkt hvor længe Aarhus Kommune opbevarer dit barns og dine personoplysninger. I mange tilfælde betyder det, at Aarhus Kommune skal aflevere dit barns og dine personoplysninger til arkivmyndighederne. Vi afleverer typisk dit barns og dine personoplysninger til arkivmyndighederne hvert 5 år. Derefter slettes dit barns og dine personoplysninger i Aarhus Kommunes IT-systemer og findes kun hos Stadsarkivet. I andre af vores behandlinger bestemmer arkivlovgivningen ikke noget om bevaringspligt, og her skal Aarhus Kommune på baggrund af databeskyttelsesforordningen vurdere, hvor længe det er nødvendigt, at vi opbevarer personoplysningerne.

Du kan under den konkrete behandling se, hvor længe personoplysningerne bliver opbevaret.

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du Børn og Unge?

Aarhus Kommune, Børn og Unge, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dit barn og dig.

Børn og Unges kontaktoplysninger:

Børn og Unge, Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
CVR-nr.: 55133018
Telefon: 89402000
Skriv sikker mail her

Bemærk at selvejende dagtilbud, privat skoler, private dagtilbud, og private pasningsordninger er dataansvarlige for de systemer de måtte anvende. For børn indskrevet i disse er Aarhus Kommune, Børn og Unge kun dataansvarlig i forhold til personoplysninger der behandles til administration af indskrivningen og tilsyn med indskrivningsenheden.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til Aarhus Kommunes beskyttelse af dine eller dit barns personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver sikker mail her eller på telefon 89 40 20 00

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine eller dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne kan du have ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dit barn og dig, ligesom du kan have ret til at anmode om at få rettet urigtige personoplysninger om dit barn og dig. I helt særlige tilfælde kan du have ret til at anmode om at få slettet personoplysninger om dit barn og dig. Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dit barns eller dine personoplysninger begrænset. Du kan også have ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dit barns eller dine oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om dataportabilitet. Hvis vores behandling af dit barns eller dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Vi har efter offentlighedsloven pligt til at journalisere de oplysninger vi modtager, og vi kan alene slette oplysninger, så længe det er i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. Du kan i øvrigt læse mere om dit barns og dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk