Ved fakturering skal Aarhus kommunes retningslinjer for betaling anvendes. Se retningslinjerne her

Tro-og loveerklæringen ved personlig assistance på arbejdsplads

Før tolkning skal tro- og love erklæringen mellem borger, arbejdsgiver og tolkevirksomheden underskrives. Der skal foreligge en ny erklæring ved ændringer i forholdet mellem partnerne samt ved ny bevilling.

Print erklæringen her

Erklæringen skal indsendes til:
Job og Sundhed
att. Fastholdelsesteamet.
Se kontaktoplysninger til højre på denne side.

Der kan ikke faktureres, hvis erklæringen ikke foreligger.

Kvittering

Kvittering for tolkning og aflysninger skal medsendes fakturaen til jobcentret. Ved hyppig tolkning kan der laves en samlet oversigt pr. mdr.  hvor dato, lokation, og timer angives, som sendes med fakturaen.

Fakturaen betales ikke, hvis der ikke foreligger kvitteringer for perioden.

Se eksempel på kvittering for en tolkning her 

Se eksempel på kvittering for tolkning over en periode her

Se betalingsbetingelserne her

Krav til professionsbacheloruddannelse i dansk tegnsprog og tolkning

Tolkebrugeren bliver orienteret om, at de kun kan anvende tolke med denne uddannelse, og dette skal afklares ved bookningen. Jobcentret kan ved tilsyn af området foretage en kontrol.