Klimaudfordringen er vor tids ubetinget største udfordring. Vi har som by og bysamfund brug for nye løsninger og teknologier, der kan bidrage til den grønne omstilling – og bidrage til realiseringen af Aarhus’ klimamål og klimaambitioner.

Aarhus Byråd har derfor som pilotprojekt besluttet at etablere en grøn investeringspulje på i alt 3,5 mio. kr., der kan medfinansiere aarhusianske virksomheders arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger. Der er tale om risikovillig kapital, og puljen kan alene støtte projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift- og serviceproduktion og kan bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed/organisation. Der kan maksimalt ydes et tilskud på 250.000 kr. i medfinansiering.  

Puljens styregruppe består af stadsdirektør, Niels Højberg, (formand) og direktør for Teknik og Miljø, Henrik Seiding.   

Kontakt sekretariat for puljen for mere information om puljen og ansøgningsproceduren

Medlemmer af sekretariatet for Den grønne investeringspulje:

Peter Rasmussen
Specialkonsulent
Erhverv- og Bæredygtig Udvikling, Borgmesterens Afdeling
M+45 2332 8644, E pr@aarhus.dk

Thomas Mikkelsen
Udviklingskonsulent
Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling, Teknik og Miljø
M +45 2920 3730  E mitho@aarhus.dk

Helle Friis
Specialkonsulent
Erhverv- og Bæredygtig Udvikling, Borgmesterens Afdeling
M +45 2332 8551, E hf@aarhus.dkHvordan søger man erhvervspuljen? Få hjælp med råd og vejledning til at søge erhvervspuljen her.

I Aarhus Kommunes Erhvervspulje er der afsat knap 15 mio. kr. om året til fremme af de erhvervsmæssige rammebetingelser.

Formålet med Erhvervspuljen er at støtte og igangsætte initiativer, som forbedrer rammebetingelser for virksomheder i Aarhus. Vi ønsker at øge den økonomiske aktivitet, styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser i Aarhus

Erhvervspuljen støtter især initiativer i opstartsfasen på indsatsområder beskrevet i Erhvervsplanen 2018-2019. Vi udvikler også gerne initiativer i samarbejde med eksterne aktører.

Ansøgninger til erhvervspuljen

Forslag om projekter skal indeholde en beskrivelse af:

  • Projektets idé
  • Handlings- og tidsplan for etablering og drift
  • Organisation og styring af projektet
  • Oplysninger om forventet antal arbejdspladser
  • Finansiering, herunder støtte fra erhvervspuljen
  • Navn og adresse på kontaktperson

Råd og vejledning

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med udformning af projekter. Det kan være en god idé at sende en kortfattet skitse af projektet til sekretariatet for at få en forhåndsvurdering af mulighederne for støtte fra erhvervspuljen. Skitsen danner grundlag for en nærmere diskussion af ideen og formidling til relevante samarbejdspartnere.

Forslag til projekter bliver behandlet fortroligt og eventuelle ophavsrettigheder respekteres. Personer bag projekter, der får støtte fra erhvervspuljen, har pligt til at:

  • Anvende det bevilgede beløb i overensstemmelse med grundlaget for bevillingen
  • Rapportere jævnligt til kommunen om projektets forløb
  • Aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilgede beløb

Tilskuddets form og betingelser vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde. Nogle tilskud vil blive givet med krav om en tilbagebetaling af tilskuddet, hvis projektet bliver en økonomisk succes.

Søg erhvervspuljen

Du søger ved at sende en mail til specialkonsulent Christian Lausten Sørensen på cls@aarhus.dk.

Du kan også søge ved at sende et brev til

Aarhus Kommune
Borgmesterens Afdeling
Erhverv og Bæredygtig Udvikling
Rådhuset
8000 Aarhus C

Med VTU ( Velfærdsteknologisk Udviklingspulje ) investerer Aarhus Kommune i velfærdsteknologi på alle områder af den kommunale service. VTU-projekter foregår i et samarbejde mellem kommune og erhvervsliv.

Læs mere om Velfærdsteknologisk Udviklingspulje