Du skal være udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, og du skal være fyldt 18 år.

Vores tilbud om genoptræning indgår i et rehabiliteringstilbud med det formål, at du efter hjerneskaden får mulighed for fortsat at leve et for dig værdigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering er et bredt begreb, der både omfatter genoptræning, forebyggelse og forskellige former for støtte. Rehabilitering retter sig både mod hjerneskaden og den situation, du befinder dig i. Det er en målrettet, tidsafgrænset samarbejdsproces mellem dig, din familie og fagfolk. Rehabiliteringen baseres på hele din samlede livssituation.

Hospitalsafdelingen udfylder en genoptræningsplan og sender den til Aarhus Kommune.

Senest tre hverdage herefter sender vores visitation et tilbud til dig om et genoptræningsforløb. Senest fem hverdage herefter kontakter Neurocentret dig telefonisk og aftaler det første besøg med dig.

Det er dine behov, ressourcer og fokus der bestemmer indholdet i dit rehabiliteringsforløb. Da hele din familie og netværk påvirkes af din hjerneskade og din ændrede livssituation, er der ofte et tæt samarbejde med dine nærmeste i forløbet. Mål og indhold for genoptræningsforløbet planlægges i et samarbejde mellem dig og terapeuterne.

Genoptræningen foregår der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dig. Det kan være i dit hjem, i lokalerne på Neurocentret eller hvor det i øvrigt kan have betydning for dig. Antallet af træningsseancer kan variere afhængigt af dine behov undervejs i rehabiliteringsforløbet, men det vil typisk være mellem en og fire gange om ugen.

Genoptræningsforløbets længde vurderes individuelt, men strækker sig typisk over to til tre måneder.

Neurorehabiliteringen strækker sig ud i fremtiden, så din rehabilitering fortsætter ofte efter, at genoptræningen i Neurocentret er afsluttet. Vi hjælper dig med at etablere de videre foranstaltninger, inden dit forløb afsluttes hos os.

Der er ansat ergoterapeuter og fysioterapeuter, som vil støtte og træne med dig i dit rehabiliteringsforløb. Alt efter behov får du tilbudt fysioterapi, ergoterapi eller begge dele. Alle terapeuter har stor kompetence og erfaring med genoptræning og rehabilitering af mennesker med en skade i hjernen. Derudover er der ansat en administrativ medarbejder og en leder af Neurocentret.

Neurocentret ligger i MarselisborgCentret på Evald Krogs Gade 1C.

Der er busstoppesteder 100 - 200 meter fra Neurocentret og parkeringspladser i nærheden. Hvis du ikke selv kan komme til træning i Neurocentret, kan du blive visiteret til gratis kørsel med taxa. Vi bestiller kørslen til dig.