Budgetprocedure er den årlige køreplan for budgetlægningen for det kommende år. Her fremgår blandt andet tidsplaner og retningslinjer for det politiske budgetarbejde.

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2023.

Et af målene med indstillingen er at sikre en proces, hvor byrådet arbejder sammen om at løse de største strategiske udfordringer, samtidig med at partierne har mulighed for at markere deres respektive synspunkter.

Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:

  • Der arbejdes i udvalgene med nye måder at beskrive den politiske retning for anvendelse af budgettet på de forskellige områder. Der arbejdes også med nye måder at følge op og drage læring med afsæt i Aarhuskompasset. De nye måder at beskrive den politiske retning i budgettet erstatter budgetmålene i budgetredegørelsen.
  • Vedlagt er en oversigt over gældende politiske forlig, og hvem der indgår i disse. Oversigten viser hvilke politiske bindinger, som partierne er forpligtet af.

Budgetproceduren for budget 2023
Bilag 1: Tidsplan for budget 2023-2026
Bilag 2: Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget 2023-2026
Bilag 3: Fordeling af rammereduktioner som følge af Fællesbidraget
Bilag 4: Udvalgenes arbejde med budgettet ud fra Aarhuskompasset
Bilag 4.1: Principper for udvalgenes arbejde med budgettet
Bilag 5: Særskilte politiske forlig

Her kan du læse alle de budgetforslag, byrådets medlemmer har indsendt forud for årets budgetforhandlinger.