Aarhus Byråd har etableret et borgerpanel vedr. havneudvidelsen

Aarhus Byråd har besluttet at etablere et borgerpanel i forbindelse med den ansøgte udvidelse af Aarhus Havn. Borgerpanelet er en del af den igangsatte ekstraordinære borgerinddragelsesproces, inden byrådet skal tage stilling til den ansøgte havneudvidelse.

Borgerpanelet etableres, da byrådet gerne vil høre almindelige borgeres perspektiver og overvejelser om den ansøgte havneudvidelse. På den måde ønsker byrådet at lytte til, hvad en havneudvidelse betyder for aarhusianerne, inden byrådet skal træffe en endelig beslutning.

38 borgere er udtrukket til panelet
10.000 tilfældigt udvalgte borgere i Aarhus Kommune modtog i slutningen af september 2022 en invitation til at tilmelde sig borgerpanelet. Efter udløb af fristen for tilmelding er 38 borgere udtrukket ved lodtrækning blandt de mange tilmeldte.

Der er udtrukket 38 borgere for at sikre, at borgerpanelet gennem forløbet består af (mindst) 36 borgere.

Panelet skal svare på spørgsmål
Deltagerne i borgerpanelet får på en række møder viden om den ansøgte havneudvidelse og mulighed for at give input til medlemmer af byrådet. Målet er at klæde borgerne på til at formulere sit eget svar på spørgsmålet:

Hvordan vægter du fordele og ulemper ved en udvidelse af Aarhus Havn?

Dette skal borgerpanelet sættes i stand til på en række møder, hvor repræsentanterne fra myndigheden i Aarhus Kommune, repræsentanter fra Aarhus Havn samt eksterne eksperter, videnspersoner og foreninger mv. blandt andet vil holde oplæg om følgende emner:

 • Behovet for en udvidelse af Aarhus Havn
 • Kystlinje, kystlandskab og rekreativ værdi
 • Påvirkningen af havmiljøet
 • Klimabelastning/CO2-aftryk

Panelet kan bede om mere information
Deltagerne i borgerpanelet kan undervejs stille uddybende spørgsmål, foreslå eksperter og oplægsholdere samt yderligere andre emner, som ønskes belyst. Borgerpanelets medlemmer får desuden adgang til skriftlige materialer, men det er frivilligt, om medlemmerne ønsker at læse dem.

Borgerpanelets møder er lukkede, hvorfor det desværre ikke er muligt at deltage i eller overvære borgerpanelets møder. Dette skal også sikre deltagernes privatliv og eventuelle ønske om anonymitet.

Borgerpanelets foreløbige program er som følger:

Onsdag d. 26. oktober - Opstartsmøde i borgerpanelet

Borgerpanelet mødes for første gang og får information om borgerpanelets opgave.

Program:

 • Velkomst og dagens program
 • Borgerpanelet opgave og arbejdsform
 • Hilse på sidemanden
 • Oplæg fra Aarhus Kommune
  • Ved Luise Pape Rydahl, Forvaltningschef, Teknik og Miljø
  • Se oplægget her
 • Drøftelse med sidemanden og spørgsmål
 • Borgerpanelets opgave og arbejdsform (fortsat)
 • Drøftelse i grupper og spørgsmål
 • Opsamling i egne noter

Torsdag d. 10. november - Møde i borgerpanelet

Borgerpanelet mødes til en fælles dialog om de emner og indlæg, der blev behandlet på borgerkonferencen den 7. november 2022

Program:

 • Velkomst og dagens program
 • Aarhus Kystlinje
  • Ved Anne Mette Boye, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune
 • Drøftelse i grupper og spørgsmål
 • Sammendrag af borgerkonference 1:
 • Sammendrag af borgerkonference 2:
 • Byrådsmedlemmers habilitet
  • Ved Christian Mølgaard Andersen, Juridisk chef, Aarhus Kommune
 • Oplæg og plenumdrøftelse
  • Ved Jeppe Juul, Rådet for Grøn Omstilling
  • Ved Jesper Sebbelin, Danske Shipping- og Havnevirksomheder, Dansk Industri
  • Ved Henrik Olsen, Fællesrådet Langenæs og Frederiksbjerg
 • Drøftelse i grupper og spørgsmål

Lørdag d. 26. november - Rundtur på Aarhus Havn

Borgerpanelet skal høre om, hvordan den ansøgte havneudvidelse påvirker havmiljøet og om Aarhus havn. Deltagerne får desuden indblik i, hvem der bruger havnen og hvordan.

 • Velkomst og dagens program
 • Oplæg om havmiljø
  • Peter Grønkjær, Professor, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
  • Se oplægget her
 • Oplæg fra Beskyt Aarhus Bugten
  • Ved Svend Erik
 • Svar på spørgsmål fra Borgerpanelet
  • Ved Aarhus Havn
  • Se oplæg her
 • Havnen som virksomhed, bustur på Aarhus havn

Torsdag den 5. januar – møde i borgerpanelet

Efter ønske fra Borgerpanelet er der afholdt et ekstra møde, med fokus på behov for en havneudvidelse samt havmiljø.

Aarhus havn har besvaret en række spørgsmål, som borgerpanelet har sendt til Aarhus havn efter mødet den 26. november. Disse svar blev udleveret til mødet, og kan også findes her

Program:

 • Velkomst ved Luise Pape, Aarhus Kommune
 • Oplæg ved Svend Erik, Beskyt Aarhusbugten
  • Se oplægget her
 • Oplæg om Analyse af behovet for en havneudvidelse, ved Rambøll
  • Se oplægget her
 • Introduktion om VVM, ved Teknik og Miljø
  • Se oplægget her
 • Oplæg ved COWI med fokus på havmiljø
  • Se oplægget her
 • Afrunding og næste møde i Borgerpanelet
  • Se oplægget her

 

Tirsdag d. 10. januar - Møde i borgerpanelet

Formålet for mødet er at medlemmerne i borgerpanelet får tid til at arbejde med at formulere et kort, individuelt brev til byrådet. Her kan det enkelte medlem beskrive sine overvejelser omkring fordele og ulemper ved udvidelse af Aarhus Havn under tre overskrifter, som vil blive behandlet i de efterfølgende gruppesessions.

Program:

 • Indledning: oprids og overblik over forløbet (oplægsholdere, aktiviteter mv.)
 • Gruppesession 1: Hvad blev du særligt optaget af i forløbet?
 • Gruppesession 2: Hvad ser du som de væsentligste fordele og ulemper ved den ansøgte havneudvidelse?
 • Gruppesession 3: Hvad er dit råd til politikerne?

Herefter tid til at arbejde med brevet og afrunding og forberedelse af mødet med byrådet.


Torsdag d. 26. januar - 
Dialog med byrådet

Borgerpanelet skal drøfte den ansøgte havneudvidelse med byrådet. Medlemmerne af borgerpanelet får blandt andet lov at læse sit brev op for politikerne og svare på deres opfølgende spørgsmål.

Program

 • Velkomst og dagens program
 • Introduktion til gruppesessioner
 • Session 1: oplæsning og dialog
 • Pause
 • Session 2: oplæsning og dialog
 • Pause
 • Interview med byrådspolitikere
 • Afrunding
 • Drøftelse af evaluering

Breve fra medlemmer af borgerpanel:

Det har været op til borgerne selv, hvordan de har ønsket at underskrive sig i brevene og deraf også, hvor anonyme de har ønsket at være. 

OBS: Det er ikke alle deltagere i borgerpanelet, der har skrevet et brev til Aarhus Byråd.

Evaluering af borgerpanelet.

Deltagerne i borgerpanelet har deltaget i en evaluering af processen. Se deltagernes bemærkninger:

Bemærkninger fra borgerpanelet