Du kan få tidligere referater ved at henvende dig til Stinne Skammelsen: sska@aarhus.dk

Referater 2020

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017

Referater 2016